Vi är enligt lag skyldiga att erbjuda specialkost till de barn som har behov av det. Vi ska nedan beskriva skillnaden mellan specialkost och önskemålskost, samt våra skyldigheter kring detta. Vi ska även förklara hur vi praktiskt arbetar med att göra specialkosten säker samt vad vi behöver hjälp med från er föräldrar, för att allt ska fungera tillfredsställande.

Specialkost

Skollagen säger att vi är skyldiga att erbjuda specialkost till barn med överkänslighet och allergier. Till skillnad från restauranger är vi skyldiga till detta och det beror till stor del på att barnen inte har möjlighet att själva välja var de äter. Enligt EU är är vi skyldiga att märka ut 14 specifika allergener enligt nedan, men vi märker även ut några fler, då vi har behov av det.  Dessa 14 allergener är alla livsmedelsföretag skyldiga att märka sina produkter med. När det gäller övriga råvaror måste det aktuella ämnet överstiga 2% av det totala innehåller för att de ska vara tvungna att märka produkten. I vårt kök har vi dock full kontroll på detta, då vi mycket sällan använder halvfabrikat. När vi lagar mat från grunden skapas bra förutsättningar för en säker hantering av specialkost

 

 • Blötdjur
 • Fisk
 • Jordnötter
 • Kräftdjur
 • Lupin
 • Mjölk / mjölkprodukter
 • Nötter och mandel
 • Selleri
 • Senap
 • Sesamfrö
 • Sojabönor
 • Gluten
 • Svaveldioxid / sulfit
 • Ägg

Önskemålskost

Kravet vi har är att i största möjligaste mån erbjuda även önskemålskost. Önskemålskost är till exempel religionsrelaterad kost samt vegetarianer/veganer.

Vi har beslutat att vi erbjuder alternativ utan fläskkött, men vi erbjuder inte halalslaktat kött. Vi erbjuder inte heller kochermat.

Nötter och mandel

Vi är en nötfri skola och det är av yttersta vikt att varken barn eller personal tar med sig produkter som innehåller detta till skolan. Följande råvaror använder vi inte alls och vi arbetar därför inte aktivt med detta i vår verksamhet.

 • Alla riktiga nötter
 • Mandel / pistage /paranötter
 • Valnötter
 • Sesam
 • Jordnötter

 

 

 

 

Hjälp från föräldrar

För att vi ska kunna hantera specialkost på bästa sätt behöver vi en gång per år uppdatera blanketten som ni får skickad till er vid terminstarten efter sommaren. Utan att denna är ifylld kommer vi tyvärr inte att kunna erbjuda specialkost till ert barn. Om denna behöver uppdateras är det er skyldighet att kontakta oss omedelbart. Detta gäller även om ert barn inte längre är överkänsliga eller allergiska mot det aktuella ämnet. Via nedanstående länk kan ni ladda ned blanketten.

pdf

Vår praktiska hantering av specialkost

När vi har fått allergilappen från er, sparar vi den i en pärm, som är uppdelad efter olika allergier. Sedan gör vi en översiktskarta över alla barn, så att vi lätt kan se de som är multiallergiska och få en bättre överblick när det gäller mängden mat som ska tillagas.

I restaurangen har vi tydliga skyltar och tillsammans med sina lärare tar barnet beslut om de kan äta maten. Det finns även alltid personal från oss som är närvarande.

All mat serveras ur ett särskilt värmeskåp, där all mat är märkt med de olika allergierna. Vissa barn har större behov än andra, då det kan innebära livsfara för dem och då är deras mat helt separerad från den övriga maten, samt märkt med deras namn.

Vänligen notera att vi är mycket noggranna med vår hantering av specialkost. Precis som många andra kök hanterar och förvarar vi råvaror till specialkost i samma miljö som de övriga råvarorna, men tydligt separerat.

Vi har full förståelse för att det kan skapa en del oro när man har ett barn som är svårt allergiskt. Tveka dock inte att kontakta oss när det gäller ert barn och om ni har frågor om vår hantering av specialkost.